Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
SELAMAT DATANG KE WEB BLOG MAJLIS ALUMNI IPG KAMPUS SULTAN MIZAN

Respons MQA

>> Wednesday, January 5, 2011

Saya telah menghantar e-mail kepada pihak MQA dan mereka telah memberi respons seperti dibawah. Tidak perlu tanya apa kandungan e-mail yang saya hantar kerana bunyi tidak begitu menyeronokkan.

Tuan,

Emel tuan bertarikh 3/1/2011 mengenai perkara di atas adalah dirujuk.

Disertakan lampiran mengenai status bagi program-program di Institut Pendidikan Guru di Malaysia.

Untuk makluman, sebahagian program-program di IPG telah diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi (JKA) MQA .Walau bagaimanapun, maklumat penuh berkaitan program berkenaan akan dimuat naik dalam tempoh terdekat dan boleh disemak melalui portal Daftar Kelayakan Malaysia (MQR); http://www.mqa.gov.my/mqr/index.htm yang menyenaraikan semua maklumat kelayakan dan program yang telah diberikan Akreditasi penuh MQA setelah proses-proses akhir selesai.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

NOOR FARAHSTIN HASSAN
Unit Hal Ehwal Awam dan Antarabangsa
Agensi Kelayakan Malaysia
(Malaysian Qualifications Agency)
Tingkat 13, Menara PKNS-PJ
No.17, Jalan Yong Shook Lin
46050 Petaling Jaya
Selangor.
www.mqa.gov.my
Emel : akreditasi@mqa.gov.my
Tel : 03-7968 7002 / 6034
Faks : 03-7956 9496


Lampiran yang diberikan oleh pihak MQA


BIL NAMA IPT NAMA PROGRAM RUJUKAN STATUS


BIL
NAMA IPT
NAMA PROGRAM
RUJUKAN
STATUS
1.
Institut Pendidikan Guru Malaysia (Kampus Ilmu Khas)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah)
AL 0308
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan)
AL 0309
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah)
AL 0348
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah)

AL 0324
Diluluskan JKA (28/12/2010)
2.
Institut Pendidikan Guru (Kampus Sarawak)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Cina Pendidikan Rendah)
AL 0275
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Matematik Pendidikan Rendah)
AL 0307
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah)
AL 0325
Diluluskan JKA (28/12/2010)
3.
Institut Pendidikan Guru (Kampus Raja Melewar)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Cina Pendidikan Rendah)
AL 0276
Diluluskan JKA (28/12/2010)
jazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Tamil Pendidikan Rendah)

AL 0288
Diluluskan JKA (28/12/2010)

Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Matematik Pendidikan Rendah)
AL 0300
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah)
AL 0319
Dalam Proses Penilaian
4.
Institut Pendidikan Guru (Kampus Darul Aman)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Arab Pendidikan Rendah)
AL 0271
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Matematik Pendidikan Rendah)
AL 0298
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Sains Pendidikan Rendah)

AL 0331
Dalam Proses Penilaian
5.
Institut Pendidikan Guru (Kampus Sultan Abdul Halim)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Cina Pendidikan Rendah)
AL 0277
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Tamil Pendidikan Rendah)
AL 0289
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah)
AL 0327
Diluluskan JKA (28/12/2010)
6.
Institut Pendidikan Guru (Kampus Tengku Ampuan Afzan)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Cina Pendidikan Rendah)
AL 0278
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Tamil Pendidikan Rendah)

AL 0290
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Matematik Pendidikan Rendah)
AL 0294
Diluluskan JKA (28/12/2010)
7.
Institut Pendidikan Guru (Kampus Tun Hussein Onn)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Cina Pendidikan Rendah)
AL0279
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Rekabentuk Dan Teknologi-Pendidikan Rendah)
AL0329
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Sains Pendidikan Rendah)
AL0337
Dalam Proses Penilaian
8.
Institut Pendidikan Guru (Kampus Tuanku Bainun)
jazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Arab Pendidikan Rendah)

AL 0272
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Cina Pendidikan Rendah)
AL 0280
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Matematik Pendidikan Rendah)
AL 0306
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Sains Pendidikan Rendah)

AL 0334
Dalam Proses Penilaian
9.
Institut Pendidikan Guru (Kampus Bahasa Melayu)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah)

AL 0281
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Pra Sekolah)

AL 0321
Diluluskan JKA (28/12/2010)
10.
Institut Pendidikan Guru (Kampus Keningau)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah)
AL 0282
Diluluskan JKA (28/12/2010)
11.
Institut Pendidikan Guru (Kampus Rajang)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah)
AL 0283
Diluluskan JKA (28/12/2010)
12.
Institut Pendidikan Guru (Kampus Ipoh)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Cina Pendidikan Rendah)
AL 0274
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah)
AL 0284
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Matematik Pendidikan Rendah)

AL 0299
Diluluskan JKA (28/12/2010)
13.
Institut Pendidikan Guru (Kampus Gaya)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah)
AL 0285
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Matematik Pendidikan Rendah)
AL 0291
Diluluskan JKA (28/12/2010)
13.


Institut Pendidikan Guru (Kampus Kota Bharu)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah)
AL 0286
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Matematik Pendidikan Rendah)
AL 0292
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)

AL 0313
Dalam Proses Penilaian
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Sains Pendidikan Rendah)
AL 0341
Dalam Proses Penilaian
14.
Institut Pendidikan Guru (Kampus Batu Lintang)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Cina Pendidikan Rendah)
AL 0273
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah)
AL 0287
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Matematik Pendidikan Rendah )

AL 0297
Diluluskan JKA (28/12/2010)
15.
Institut Pendidikan Guru (Kampus Kent Tuaran)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Arab Pendidikan Rendah)

AL 0269
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah)

AL 0326
Diluluskan JKA (28/12/2010)
16.
Institut Pendidikan Guru (Kampus Pendidikan Islam)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Arab Pendidikan Rendah)
AL 0270
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)
AL 0311
Dalam Proses Penilaian
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pengajian Sosial Pendidikan Rendah)
AL 0316
Dalam Proses Penilaian
17.
Institut Pendidikan Guru (Kampus Sultan Mizan)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Matematik Pendidikan Rendah)
AL 0305
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah)

AL 0320
Dalam Proses Penilaian
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pengajian Sosial Pendidikan Rendah)

AL 0315
Dalam Proses Penilaian
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Rekabentuk Dan Teknologi-Pendidikan Rendah)

AL 0330
Diluluskan JKA (28/12/2010)
18.
Institut Pendidikan Guru (Kampus Dato' Razali Ismail)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Matematik Pendidikan Rendah)


AL 0304
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)
AL 0310
Dalam Proses Penilaian

Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah)
AL 0323
Diluluskan JKA (28/12/2010)

Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Sains Pendidikan Rendah)
AL 0338
Dalam Proses Penilaian
19.
Institut Pendidikan Guru (Kampus Perlis)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Matematik Pendidikan Rendah)
AL 0303
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah)

AL 0317
Dalam Proses Penilaian
20.
Institut Pendidikan Guru (Kampus Pendidikan Teknik)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Matematik Pendidikan Rendah)
AL 0302
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Reka Bentuk dan Teknologi - Pendidikan Rendah)
AL 0328
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Sains Pendidikan Rendah)
AL 0336
Dalam Proses Penilaian
21.
Institut Pendidikan Guru Malaysia (Kampus Perempuan Melayu)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Matematik Pendidikan Rendah)

AL 0301
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Pra Sekolah)

AL 0322
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Sains Pendidikan Rendah)
AL 0335
Dalam Proses Penilaian
22.
Institut Pendidikan Guru Malaysia (Kampus Pulau Pinang)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Matematik Pendidikan Rendah)
AL 0293
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Sains Pendidikan Rendah)

AL 0340
Dalam Proses Penilaian
23.
Institut Pendidikan Guru Malaysia (Kampus Tun Abdul Razak)
jazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Matematik Pendidikan Rendah)

AL 0295
Diluluskan JKA (28/12/2010)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)

AL 0312
Dalam Proses Penilaian
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Sains Pendidikan Rendah)
AL 0339
Dalam Proses Penilaian
24.
Institut Pendidikan Guru Malaysia (Kampus Temenggong Ibrahim)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Matematik Pendidikan Rendah)
AL 0296
Diluluskan JKA (28/12/2010)
jazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah)
AL 0318
Dalam Proses Penilaian
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Sains Pendidikan Rendah)

AL 0333
Dalam Proses Penilaian
25.
Institut Pendidikan Guru Malaysia (Kampus Bahasa Antarabangsa)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pengajian Sosial Pendidikan Rendah)

AL 0314
Dalam Proses Penilaian
26.
Institut Pendidikan Guru Malaysia (Kampus Tawau)
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Sains Pendidikan Rendah)
AL 0332
Dalam Proses Penilaian

10 comments:

Anonymous,  January 5, 2011 at 6:57 AM  

Korang mmg kacak. Tq bebeh

ijatnuar87 January 5, 2011 at 10:07 AM  

mekacih alumni...sangat bermaklumat

anne,  January 5, 2011 at 9:33 PM  

Salam...
Thanks atas maklumat...
Agak2 yang masih dalam penilaian tu, bile yer boleh setel dan diluluskan...? Hmm, terkilan jugak tgk kursus lain dah diluluskan.. huhu. InsyaAllah, semoga ade berita baik selepas ni.

Anonymous,  January 7, 2011 at 4:59 AM  

Nice Share.TY.:brozabar:.

aireeNaneza January 9, 2011 at 2:48 AM  

kenape cam sains ade masalah???erm...(risau sket)

Zarpeno January 11, 2011 at 5:12 AM  

kos yg byk pending approval tu mungkin sbb bnyak maktab tawarkan cthnya science dgn pj. so lama skit kot depa nak ambek masa nak crosscheck sana sini. takpa tak lama dah.

Zaif Al-Ikhwan January 14, 2011 at 10:18 PM  

tinggal sket jer lg kan...insyaallah slamat sume..
aminnn..

duan lang January 14, 2011 at 10:32 PM  

da setel kan...tggu org2 failed nak repeat~

Post a Comment

  © Blogger template Webnolia by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP